Wat zijn de gevolgen van een taalachterstand?
23 november 2022 

Wat zijn de gevolgen van een taalachterstand?

De gevolgen van een taalachterstand kunnen groot zijn., want bij een taalachterstand heb je minder taal tot je beschikking. En taal heb je elke dag nodig! Wanneer je kind een taalachterstand heeft, kan dit bijvoorbeeld voor problemen zorgen op school. Maar wat kunnen de gevolgen van een taalachterstand nu precies zijn? De gevolgen zijn divers van aard en teveel om hier allemaal op te noemen. Maar we lichten er graag een paar voor jullie uit. 

Doordat je kind een taalachterstand heeft, kan hij niet meer goed meekomen in de klas. Je kind kan problemen krijgen met bijvoorbeeld het begrijpend lezen doordat zijn woordenschat te klein is. Wanneer je de woorden niet kent, begrijp je niet wat er staat. Daarnaast kan een kind met een taalachterstand ook moeite krijgen met rekenen. Vooral de verhaaltjessommen zijn vaak moeilijk voor deze kinderen. 

Een taalachterstand kan ook gevolgen hebben voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Zo kan je kind het lastig vinden om contact te maken met leeftijdsgenootjes door de taalachterstand, omdat je kind bijvoorbeeld niet begrijpt wat de ander zegt, of omdat hij niet weet wát hij moet zeggen om contact te maken. Hierdoor kan je kind zich heel alleen gaan voelen en dingen denken als ‘zie je wel, ik kan het toch niet’. Dit heeft dan weer een negatieve uitwerking op het zelfvertrouwen van je kind, je kind kan zich hierdoor minderwaardig voelen. De sociaal-emotionele problemen kunnen zich ook uiten in het gedrag van je kind. Zo kan je kind bijvoorbeeld heel stilletjes zijn, of extreem verlegen. Doordat hij niet weet hoe hij iets moet zeggen zegt hij maar niks. Je kind kan ook juist het tegenovergestelde laten zien: heel overdreven en luidruchtig gedrag. Je kind kan andere kinderen gaan slaan of speelgoed afpakken doordat hij niet begrepen wordt en niet kan zeggen wat hij graag wil zeggen. 

Opvallend gedrag bij je kind en een taalachterstand kunnen in die zin dus verband houden met elkaar en daarom is het zo belangrijk dat de taalontwikkeling in een zo vroeg mogelijk stadium wordt gestimuleerd. Zodat jouw kind zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. 


Reactie plaatsen