Wie zijn wij?

Wendy & Marjolijn

Hoi! Wij zijn Wendy en Marjolijn. Wij hebben beide de opleiding Logopedie in Groningen gevolgd, en sinds 2004 hebben wij samen onze logopediepraktijk: Logopedisch Centrum Samenspraak.


Wij werken al jarenlang met heel veel plezier samen en hebben inmiddels al vele kinderen bij wie de taalontwikkeling niet vanzelfsprekend op gang komt, geholpen. Door de jaren heen hebben wij veel cursussen gevolgd om ouders en hun kinderen van nóg betere hulp te voorzien. Wij weten als geen ander hoe belangrijk het is dat kinderen (en hun ouders) bij wie de taalontwikkeling niet vanzelfsprekend op gang komt, geholpen worden. Kinderen moeten alle kansen krijgen om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.


Helaas zijn er in Nederland lange wachtlijsten ontstaan voor logopedie. Dat betekent dat kinderen die hard hulp nodig hebben op het gebied van de taalontwikkeling, geen hulp krijgen of te laat hulp krijgen. Omdat het zo belangrijk is dat deze kinderen en hun ouders op tijd geholpen worden, hebben wij online  cursussen ontwikkeld. Praktisch, laagdrempelig en met een duidelijk stappenplan.

 


Wendy 

Wendy werkt 18 jaar als logopedist. Sinds 2004 is zij praktijkhoudster van Logopedisch Centrum Samenspraak. Sinds enkele jaren houdt Wendy zich naast het werk van logopedist ook bezig met het aansturen van de logopedisten die in de praktijk werkzaam zijn en met praktijk verwante zaken.

Wendy heeft veel ervaring met het behandelen van kinderen met spraak-taalproblemen, coachen van ouders, begeleiden van kinderen met Syndroom van Down en tevens is zij preverbaal logopedist.

Daarnaast is zij moeder van 3 kinderen.

Marjolijn

Marjolijn heeft 15 jaar als logopedist gewerkt. Sinds 2004 is zij praktijkhoudster van Logopedisch Centrum Samenspraak en houdt zich sinds enkele jaren meer bezig met de praktijkvoering en het aansturen van alle logopedisten die werkzaam zijn in de praktijk.

Marjolijn heeft veel ervaring met het behandelen van kinderen met spraak-taalproblemen en het coachen van ouders.

Daarnaast is zij moeder van 2 kinderen.