Wat kunnen de oorzaken van een taalachterstand zijn?
28 november 2022 

Wat kunnen de oorzaken van een taalachterstand zijn?

Een taalachterstand kan verschillende oorzaken hebben:

Het taalaanbod

Een eerste oorzaak van een taalachterstand kan te maken hebben met het taalaanbod wat er thuis wordt gegeven. Niet alle ouders zijn zich bewust van het belang van een taalrijke omgeving voor groei in de taalontwikkeling van hun kind. Sommige ouders denken dat het allemaal wel vanzelf komt. Helaas is dit in veel gevallen niet zo. Kinderen hebben het nodig om veel taal te horen om het te kunnen leren en dus te groeien in de taalontwikkeling. Als wij ergens goed in willen worden, dan moeten wij óók trainen en oefenen. Zo werkt het ook met de taal. Het is belangrijk dat ouders veel met hun kinderen praten, veel taal aanbieden. Maar ook het samen spelen, voorlezen en spelletjes doen is belangrijk voor een goede taalontwikkeling.

Lichamelijke oorzaak

Een taalachterstand kan ook een lichamelijke oorzaak hebben, bijvoorbeeld als een kind vaak oorontstekingen heeft gehad of vaak verkouden is. Hierdoor kan er vocht achter de oren komen waardoor het kind minder goed hoort. Dit heeft dan weer als gevolg dat het kind minder taal leert.

Verlegen

Sommige kinderen vinden het moeilijk om contact te maken met andere kinderen of zijn verlegen. Ze weten dan vaak niet wat ze moeten zeggen of ze durven simpelweg niet te praten. Doordat ze geen ervaring opdoen met het praten met andere kinderen kan er een taalachterstand ontstaan.

Reactie plaatsen