Meertaligheid

Meertaligheid

“Ik wil graag dat mijn kind Turks leert, maar ook Nederlands, kan dat wel? Heeft mijn kind dan niet meer kans op een taalachterstand?”

Goed nieuws! Het antwoord op bovenstaande vraag is heel simpel: “Ja, dat kan! En je kind heeft dan niet meer kans op het oplopen van een taalachterstand, zolang je maar een goede strategie toepast.”

Ouders willen vaak dat hun kind, naast hun thuistaal (ook wel: moedertaal), ook het Nederlands leren. Maar hoe pak je dit nu aan? Ouders denken meestal dat het belangrijk is om thuis Nederlands te praten, want dat is de belangrijkste taal en de thuistaal wordt dan minder belangrijk gemaakt. Het Nederlands heeft je kind immers nodig om straks naar de peuterspeelzaal te gaan en naar de basisschool. Maar niets is minder waar!

 Het is juist de thuistaal die zo ontzettend belangrijk is! Een goede ontwikkeling van de thuistaal vormt de basis voor het leren van iedere andere taal. De thuistaal is hiermee dan ook de belangrijkste taal om thuis te spreken. Vanuit deze thuistaal kan je iedere andere taal leren die je wil, voorwaarde is wel dat er in de thuistaal geen sprake is van problemen in de verwerving daarvan. En daarmee hoeft meertaligheid geen probleem te zijn, maar is het eerder een verrijking!

De ontwikkeling van de thuistaal vormt dus de basis voor het leren van een andere taal. De thuistaal is ook belangrijk omdat ouders in hun eigen thuistaal beter hun emoties en gedachten kunnen verwoorden én omdat met het leren van de thuistaal ook een stukje van de cultuur wordt doorgegeven.

Kortom, als je graag wil dat je kind meertalig wordt opgevoed, zorg dan ook voor voldoende taalaanbod in de thuistaal.

Maar hoe zorg je nu voor dat je kind probleemloos meertalig wordt opgevoed?

Hierbij is het belangrijk dat je de één persoon of situatie / één taalstrategie hanteert. Deze strategieën vormen een goede methode bij de meertalige opvoeding.

De één persoon / één taalstrategie betekent dat je als ouders onderling afspreekt wie van de ouders welke taal spreekt. Belangrijk hierbij is dat de talen goed gescheiden worden van elkaar. Spreekt moeder goed Nederlands en vader niet? Spreek dan af dat moeder Nederlands spreekt en vader het Turks.

Je kan onderling ook afspreken welke taal in welke situatie wordt gesproken. Dit heet de één situatie / één taal strategie. Zo kan je bijvoorbeeld afspreken dat in de thuissituatie altijd de thuistaal (bijvoorbeeld het Turks) wordt gesproken en buitenshuis het Nederlands.

Het is belangrijk om consequent te zijn bij het toepassen van deze strategieën. De ene strategie is niet beter dan de andere, beide leiden tot een goed resultaat. Zolang ze maar consequent worden toegepast.

 Twijfel je over hoe jij het beste de taalontwikkeling kan stimuleren bij jouw kind? Onze cursus van Stille Muis naar Kletskous is ook geschikt om toe te passen in jouw thuistaal! Kijk voor meer informatie op:

 https://jouwlogopedist.com/aanbod-website/

Reactie plaatsen